मुख्य पान आमच्याविषयी प्रभाग रचना मनपा एकत्रित नकाशा

 

ताज्या घडामोडी
वृत्तपत्र बातम्या कात्रणे
आरक्षण तक्ता
महत्वाचे दूरध्वनी
 
मतदार यादी मधुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
एस एम एस वापरुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
उमेदवार व मतदारांना महत्वाच्या सूचना
ओळखपत्रांबाबत मतदारांना आवाहन
  
ताज्या घडामोडी


ठाणे महानगरपालिका पोट निवडणूक 2013 - अधिसूचना दिनांक ०३/०९/२०१३.
.
 
    
अंतिमरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी - प्रभाग क्र. ५७ ब
 
    
अंतिमरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी - प्रभाग क्र. ५१ अ
 
    
जाहीर सूचना : प्रभाग क्र ५१ मधील जागा (अ) व प्रभाग क्र ५७ मधील जागा (ब) च्या पोटनिवडणूकीसाठी मतदान केद्रे, मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादया व अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत
 
    
ठाणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - अधिसूचना
ठाणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - अधिसूचना
 
    
प्रभाग क्र ५१ मधील जागा (अ) व प्रभाग क्र ५७ मधील जागा (ब) ची पोटनिवडणूक अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धीबाबत.
प्रभाग क्र ५१ मधील जागा (अ) व प्रभाग क्र ५७ मधील जागा (ब) ची पोटनिवडणूक अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धीबाबत.
 
    
ठाणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - प्रभाग क्र. ५१ - अंतिम मतदार यादी.
ठाणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - प्रभाग क्र. ५१ - अंतिम मतदार यादी.
 
    
ठाणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - प्रभाग क्र. ५७ - अंतिम मतदार यादी.
ठाणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - प्रभाग क्र. ५७ - अंतिम मतदार यादी.
 
    
प्रभाग क्र ५१ मधील जागा अ व प्रभाग क्र ५७ मधील जागा ब ची पोटनिवडणूक प्रारूप प्रभाग मतदार यादी प्रसिद्धीबाबत
प्रभाग क्र ५१ मधील जागा अ व प्रभाग क्र ५७ मधील जागा ब ची पोटनिवडणूक प्रारूप प्रभाग मतदार यादी प्रसिद्धीबाबत
 
    
ठाणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - प्रभाग क्र. ५७ - प्रारूप मतदार यादी.
ठाणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - प्रभाग क्र. ५७ - प्रारूप मतदार यादी.
 
    
ठाणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - प्रभाग क्र. ५१ - प्रारूप मतदार यादी.
ठाणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - प्रभाग क्र. ५१ - प्रारूप मतदार यादी.
 
    
[२९/०६/२०१३] ठाणे महानगरपालिका प्रभाग क्र ५७ ब पोट निवडणूक २०१३ मतदार यादीमधील चुकांबाबत.
[२९/०६/२०१३] ठाणे महानगरपालिका प्रभाग क्र ५७ ब पोट निवडणूक २०१३ मतदार यादीमधील चुकांबाबत.
 
    

 

 
      © Thane Municipal Corporation Bye Elections 2013 (ठाणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३)
Website developed by - Ultimate ITPL